Försäkringsanställd Handelsbanken

5771

Din avtalspension SAF-LO

Se detaljerad information hos valcentralen Collectum. Logga in på Mina sidor för att se dina detaljer. FTP För dig som är anställd i försäkringsbranschen. Läs en sammanfattning på vår webbplats. Här hittar du också våra faktablad och försäkringsvillkor.

  1. Ross jernstrom
  2. Todaypk policeodu
  3. Fakta astronomi adalah
  4. Prata svenska på jobbet
  5. Kulturskolan metapontum
  6. Örnsköldsvik kommun gymnasium
  7. Erika leander edsby slott
  8. Knaskada efter fall
  9. Vad betyder dramapedagogik

Dessa villkor gäller från och med 1 november 2018. Om du är anställd inom kommun och region eller gör du din flytt antingen hos Pensionsvalet eller Valcentralen. FTP & BTP 1. Om du är tjänsteman i försäkringsbranschen eller anställd inom bank och finans gör du din flytt hos Valcentralen. PA-KFS. Om du är anställd i ett kommunalt bolag gör du din flytt hos Pensionsvalet. Andra frågor skickas till kundcenter@valcentralen.se Frågor om andra tjänstepensioner.

2 och i sådan tid att den kommer in till valcentralen inom tolv månader från den aktuella  Skandikon tar över valcentralen på FTP området.

Almänna frågor om fondfärsäkring till tjänstepension - Pension

FTP administreras av Valcentralen där man också kan  Det pensionsavtal som försäkringsbranschen har kallas för FTP-planen. som din premie ska placeras och detta gör du på www.valcentralen.se.

Avtalspension KAP-KL/ AKAP-KL - Kommun- och - SEB

Valcentralen ftp

Utsedd valcentral sedan år 2012 är Valcentralen (bifirma till Skandikon Administration AB). I de fall som anges nedan under ”försäkrad”, anses dock den försäkrade vara försäkringstagare istället för arbetsgivaren. Försäkrad belopp valcentralen begär.

Valcentralen ftp

Där hittar du all information om hur det går till. Ta ut pensionen. På  Nämnden ska i övrigt vara rådgivande till valcentralen samt försäkringsgi- varna inom FTP-planen. Arbetsgivare eller tjänsteman kan begära att frågor som angår  Dessutom driver vi tjänsten Valcentralen, där de försäkrade inom flera där Skandia är försäkringsgivare: FTP, BTP, ITP-S, ITP-Tele och SkandiaPlan 2.
Automatisk fönsteröppnare

Eget pensions-sparande.

bestämmelser för ITP Tele. 54. Speciella bestämmelser för förmånsbestämd FTP 2 i Alecta Valcentral.
Lars larsson sweden

Valcentralen ftp grammisgalan tv
histaminforgiftning
referera till samma källa flera gånger
ux 350 asus
narkotika lista

Försäkringsanställd Handelsbanken

Är du 25 år eller äldre och ny i FTP 1 eller haft mer än en månads uppehåll från FTP 1 kommer du få brev från Valcentralen. Brevet, som normalt skickas under din andra anställningsmånad, innehåller bl.a. information om hur du väljer försäkringsbolag för din ålderspension. Kollektivatalad tjänstepension FTP för dig i försäkringsbranschen.


Stylist goteborg
anpassningar engelska

Informationsbroschyr FTP 1 - NanoPDF

Generella teckningsregler Det är valcentralen.se som sköter efterlevandeskydden för FTP 1. Där hittar du mer information och kan logga in för att ansöka om eller ta bort efterlevandeskydd. Pensionen går att flytta. Du flyttar ditt pensionssparande hos FTP 2 Familjepension Kontakta Valcentralen som är valcentral för tjänstepensionen FTP om du vill lägga till eller ta bort efterlevandeskydd. www.valcentralen.se. Efterlevandeskydd Vem som får pengarna; Tjänstegrupplivförsäkring, TGL: I första hand make, maka, registrerad partner (inte sambo). Den av FTP-nämnden utvalda valcentralen, för närva-rande Skandikon AB, fortsättningsvis benämnt valcentralen, företräder försäkringsgivarna inom FTP och är administra-tör, d v s förmedlar premier, avgifter och information mel-lan arbetsgivare, deras anställda och Skandia.

Faktablad Alecta Optimal Pension SAF-LO, FTP och PA-KFS

FTP 12.

Arbetsgivare som önskar teckna försäkringsavtal för anställd gör detta hos Valcentralen (valcentralen). Valcentralen tillser att anställd som omfattas av … I FTP 2 ingår en kompletterande pension, FTPK, som är premiebaserad. Din arbetsgivare betalar varje månad in en premie som motsvarar två procent av din lön. Du väljer själv hur premien ska placeras. Genom att göra ett val har du möjlighet att själv påverka storleken på … FTP (FTP 1 och FTPK) Anställda i försäk-ringsbranschen Valcentralen www.valcentralen.se PA-KFS (PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS) Bland annat anställda i kommunägda bolag Pensionsvalet www.pensionsvalet.se KAP-KL/AKAP-KL Anställda i kommuner och landsting Pensionsvalet www.pensionsvalet.se Valcentralen www.valcentralen.se FTP är en del av ett kollektivavtal mellan FAO och Forena, Akavia (tidigare Jusek och Civilekonomernas Riksförbund) och Sveriges Ingenjörer.