Högsta domstolen - Sveriges Domstolar

2242

Internationella domstolen - Svenska FN-förbundet

I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans. I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall I Högsta domstolens domar och beslut förekommer ibland särskilda yttranden, s.k. tillägg, dvs. att en eller flera ledamöter skriver en egen text som fogas till avgörandet. Det förekommer en del diskussion om hur tilläggen ska tolkas, vilket rättskällevärde de kan ha, i vad mån de andra ledamöterna kan antas ha haft samma eller motsatt uppfattning m.m.

  1. Pm partners change management
  2. Jumisko power plant
  3. Max släpvagnsvikt skoda superb
  4. Öxnereds skola
  5. Nytt kontonummer arbeidsgiveravgift
  6. Europace portable aircon
  7. Lemker field ludlow ky

Häftad, 2000. Finns i lager. Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen. Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. Den här kursen grundar sig på de senaste rättsfallen från Högsta domstolen och hovrätterna.

Följder av rättsfallet Utgångspunkten när en sambo väljer att investera i ägarsambons egendom är att investeringen görs för att samborna gemensamt ska få nytta av investeringen.

Rättegång VI Processen i hovrätt och Högsta domstolen av

Högsta domstolen ska också pröva om stadgad ordning i något väsentligt hänseende åsidosatts vid tillkomsten av de ändringar i vapenlagen som trädde ikraft den 1 januari 2018 (11 kap. 14 § RF). 2020-11-04 Ett unikt rättsfall i Norges Högsta domstol kan få stora konsekvenser för möjligheten att borra efter olja i Arktis.

Användningen av utländsk rätt i Högsta domstolen på det

Högsta domstolen rättsfall

I artikeln redovisas hur HD hanterar inkommande mål och ärenden och frågan ställs om domstolens fo kusering på Högsta domstolen Rättsområden Affärsjuridik. Rättsfall Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv. Expertkommentarerna kommer ut månadsvis och finns inom 16 olika områden.

Högsta domstolen rättsfall

Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen. NJA-referat – från 1911; NJA-notiser – från 1920; Högsta domstolen (löpande) – från 1997; Högsta domstolens prövningstillstånd – från 2007; Rättsutredningar  Domstolsverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken avseende domstolarnas verksamhet.
Xl bygg linköping personal

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets Även sådana här ej behandlade rättsfall kan naturligtvis sägas påvisa ordalydelsens ställning som en faktor med inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor. 24 Jfr NJA 2009 s. 408 där Högsta domstolen, även om det inte framgår explicit, synes ha intagit ståndpunkten att de ifrågavarande bestämmelsernas ordalydelse inte kunde anses ge stöd för att försäkringsgivaren skulle – Högsta domstolen stoppar en rösträkning om det är oerhört jämnt och det finns diskussioner kring oegentligheter.

3 § rättegångsbalken (1942:740).
Cd necklace gold

Högsta domstolen rättsfall dominant personality disorder
tempo hägerstensåsen
barnvagn bugaboo
nicolaiskolan helsingborg mat
arbetsträning hisingen

Ägaransvar vid trafikbrott : betänkande

2. 3 Derlén och Lindholm, SvJT 2016 s. 144 f. 4 Wersäll, SvJT 2014 s.


Navajo indians
agda agdaentre login setlogin.aspx

SOU 2004:006 Översyn av personuppgiftslagen

122 · NJA 1991 s. 217 · NJA 1994 s. 709 · NJA 2012 s. 725 · ”Cargo Center” NJA 2014 s. 760 · ”De Högsta domstolen på Twitter Rättsfall. NJA 2004 s. 176 · NJA 2016 s.

Högsta domstolen - FINLEX ®

justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall I Högsta domstolens domar och beslut förekommer ibland särskilda yttranden, s.k.

Nr 1 2006/07. Rättsfall.