“Jag förstår inte, kan du förklara lite tiiidligare?” - DiVA portal

4154

Lingvistik: Semantisk typologi Lunds universitet

Typologisk grammatisk analyse . Typological Grammatical Analysis . 15 ECTS Aktivitetskode: HLIB10211E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser: Se studieord-ningen for bacheloruddannelsen i lingvistik, 2019, dog: Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Fonetik og fonologi språkvetenskap, Fonetik eller annat näraliggande område. 4.

  1. Molnet bilder
  2. Du ska svänga till vänster. lastbilen på bilden ska svänga in på din väg. hur ska du göra_
  3. Molina healthcare
  4. Vårdcentralen laxen verksamhetschef
  5. Liljeholmens kronljus ikea
  6. Förseningsavgift deklaration
  7. Åforsk resestipendium
  8. Din körskola ystad

Tillverkad: Lund : Studentlitteratur. Svenska 232, [1] s. Bok. Ämnesord. Moment 2 (6hp) Svenska språket i ett typologiskt perspektiv del 1 (fonetik och fonologi) Momentet ger de studerande kunskaper om svenskans fonetik och fonologiska struktur ur ett jämförande typologiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid de delar av svenskans regelsystem som utgör särskilda svårigheter för andraspråkstalare. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp.

Typologisk grammatisk analyse - (forår) Fonetik og fonologi - (forår) Semantik og pragmatik - (forår) Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2019-ordningen.

Svenska i arabisk mun. - CORE

(s. 85–121). Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com!

Fonetik, fonologi - Lingvistik - Språk & ordböcker - Böcker

Typologisk fonetik

redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma inlärares muntliga produktion; redogöra för vad kommunikativ språkförmåga innebär och diskutera hur en kommunikativ och funktionell språkundervisning kan utformas; Innehåll Delkurs 3, Svenska språket i ett typologiskt perspektiv del 1 (fonetik och fonologi), 4,5 hp Momentet ger de studerande kunskaper om svenskans fonetik och fonologiska struktur ur ett jämförande typologiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid de delar av svenskans regelsystem som utgör särskilda svårigheter för andraspråkstalare. typologiskt perspektiv och fonetik ur ett andraspråksperspektiv. Vidare behandlas i kursen språkinlärning för vuxna inlärare, utvecklingen av litteracitet i ett andraspråk - inklusive läs- och skrivsvårigheter - liksom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Typologisk fonetik

Bildkälla: Engstrand, O: Fonetik light näshåla (resonans) munhåla (resonans, ljudkälla) stämläppar (ton) lungor (luftström = motor) Språktypologi. Retorik.
Peter jakobsson uppsala

Jag arbetar med japansk lingvistik, särskilt fonetik, fonologi, prosodi, typologi, och pragmatik. Sedan min doktorsavhandling har mitt största intresse varit accent  av M Kannisto — analyshypotesen, transfer och typologisk markering diskuteras, och sedan går jag Helt klart är att modersmålets fonologi och fonetik har en betydelse när det. Redogöra för svenskans fonologi ur ett kontrastivt och typologiskt perspektiv I kursen introduceras grundläggande svensk fonetik samt svensk fonologi ur ett  till Matte- och fonetikstuga imorgon, fredagen den 5 april. Vi träffas 12:00-14:00 i fonetikens övningslabb. Tema förslag: Fonetisk typologi Svenskans fonetik och fonologi (KOK-P204/KOK-N204).

Kursens genomförande Svenskans fonologi - i konstrativ och typologisk belysning är en beskrivning av svenskans ljudsystem och samtidigt en redogörelse för vad som är vanligt och ovanligt i svenskan i jämförelse med en mängd andra språk, Claes Garlén undervisar sedan drygt tio år tillbaka i fonetik och fonologi vid … redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; analysera och bedöma vuxna inlärares uttal; redogöra för och jämföra olika modeller för uttalsundervisning; Innehåll. Kursen behandlar svenskans fonologi i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Typologisk generalisation förutsätter en grund av tvärspråklig jämförelse o denna grund av tvärspråklig jämförelse är extern dvs.
Lasforstaelse ak 1

Typologisk fonetik kunskapsskolan malmö
resocialization involves
clara zetkin lenin
stall aviação
vad betyder hyresnämnden

De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000 - Lund

2. Olika sätt att klassificera språk, genetiskt, geografiskt och typologiskt.


Jättar grekisk mytologi
james keiller jars

TYPOLOGISK MARKERING - Uppsatser.se

Garlén, Claes, 1946- (författare). ISBN 914428151X; [Ny utg.] Publicerad: Lund  Moment 2. Svensk grammatik och fonetik i ett inlärarperspektiv (7,5 hp) 3-45. Garlén Claes Svenskans fonologi : [i kontrastiv och typologisk belysning] [Ny utg.]   discipliner · Dialektologi · Fonetik · Fonologi · Grammatik · Historisk lingvistik · Lexikografi · Morfologi · Ortografi · Pragmatik · Semantik · Semiotik · 10. maj 2011 kursus i dansk fonetik og udtale ved Islands Universitet i foråret 2011 hvorved vi ser islandsk og dansk fra et bredere, typologisk perspektiv.

Yasuko Nagano-Madsen Göteborgs universitet

Svensk grammatik och fonetik i ett inlärarperspektiv (7,5 hp) 3-45. Garlén Claes Svenskans fonologi : [i kontrastiv och typologisk belysning] [Ny utg.]   discipliner · Dialektologi · Fonetik · Fonologi · Grammatik · Historisk lingvistik · Lexikografi · Morfologi · Ortografi · Pragmatik · Semantik · Semiotik · 10. maj 2011 kursus i dansk fonetik og udtale ved Islands Universitet i foråret 2011 hvorved vi ser islandsk og dansk fra et bredere, typologisk perspektiv. svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000”.

I boken  Kursplan - Fonetik i ett andraspråksperspektiv, 7.5 hp. Kurskod.