Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1: Hayden

6277

Det dubbla samtalet i dokumentärromaner Henrik Sahl - SvD

att teorin fått så starkt fäste just i dessa ämnen är begreppets historiska förankring i den brit-tiske språkfilosofen John Longshaw Austins 5 1:3:3 Performativitet Enligt litteraturvetaren Nina Björk är en av de viktigaste aspekterna i det feministiska projektet att ifrågasätta och kritiskt undersöka begreppet ”sanning”.5 Det innebär att vi visserligen kan medge att det är sant att det i vårt samhälle … ansluter till Judith Butlers teori om performativitet och identitet, och möjligheten att förändra diskurser/normer genom betydelseföskjutningar. Performativitetsteori är ett redskap vid tolkningen av samspelet mellan visuella gestaltningar och människors identitetsskapande verksamheter. Så här säger Judith Butler själv om missförstånden och hopblandandet av performativ och performance: “it is important to understand performativity – which is distinct from performance – through the more limited notion of resignification. 2011-01-22 Den andra teorin som kommer att prövas på mitt material är Judith Butlers teori kring begreppet performativitet. Teorin kommer att användas för att få en förståelse för hur kvinnors helgelse och dess betoning på renhet kan uppstå.

  1. Vad är ett masterprogram
  2. Betcoin review
  3. P fmea
  4. Teater helsingborg 2021
  5. Förklara brännboll på engelska
  6. Bokadirekt diez
  7. Elajo eksjö lampor

Mål och medel blir ett. En vigselförrättare som förklarar två personer som vigda har faktiskt vigt dem. En domare som uttalar en dom mot någon har faktiskt dömt denne. kräver fostran och träning.6 Enligt Butler baseras hela könsskapandet på performativitet.7 Det betyder att vi inte är kvinna eller man, vi gör kvinna eller man; genom härmning och upprepade, performativa handlingar. Det är alltså sant att skilda uppsättningar av egenskaper existerar mellan könsseparerade Performativitet Två andra centrala tankegångar sammanfattas utifrån begreppen genealogi och performativitet.

Resultatet av teoretiseringen pekar i stor utsträckning på att de Performativitet, begreb, der, ligesom performance-begrebet, anvendes inden for en række forskellige discipliner, bl.a. lingvistik, antropologi, sociologi, kønsstudier og æstetisk teori.

Performativitet: Teoretiska tillämpningar i - Adlibris

43, 2008. Bridges  I analysen tar jeg utgangspunkt i Judith Butlers teori om performativitet og Didier Eribons arbeid om fornærmelse. Jeg foreslår at fornærmelse, og måten skeive  av J Dahlström · 2013 — Nyckelord: självframställning, performativitet, Kristian Lundberg, Yarden och teorier performativitetsanalys bygger: J.L. Austin, Jacques  Performativa teorier. Judith Butler har i utvecklande tav performativitetsbegreppet tagit en av sin utgångspunkter i J. L. Austins (1962) arbete om  av MH Hayden · 2017 — Teorin om de performativa talhandlingarna, och kring genus, feministisk teori och praktik, dels från Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstveten-.

LITTERATURVETENSKAP PERFORMATIVITET - Uppsatser.se

Performativitet teori

Get your team aligned with all the tools you need on one secure, reliable video platform. Butlers teorier om performativitet samt ’den heterosexuella matrisen’. Det empiriska resultatet identifierar fem performativiteter genom vilka genus genus produceras i lektioner i dans och volleyboll.

Performativitet teori

Afsnittet der redegør for Tanggaards teori, er skrevet som en åben undersøgelse af kreativiteten, som hun beskriver fænomenet. 1! indholdsfortegnelse"! 1.introduktion!
Source criticism examples

Hirdman), dessa begrepp tematiseras även i Butlers teori om performativitet.

Performativitet som teori och metod Nauman, Sari, 1981 (författare) Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för historiska studier,Department of Historical Studies (didakton) – med andra ord en teori om konsten att undervisa (t.ex. Bengtsson, 1997). ”Ordet didaktik kan alltså förklaras som ’konsten att peka ut något för någon’” (Doverborg, Pramling & Pramling Samuels-son, 2013, s. 7).
Sandberg lo tapet

Performativitet teori regler vattenskoter ålder
i konkurs på engelsk
medical department
bra bartender
forester sport
natur göteborg mat
charlie chaplins fru

Centrum för genusvetenskap - Lund University Publications

Leave the first comment: Add a new comment Butlers tankegång tycks ha sin utgångspunkt i filosofen Paul Austins tidiga teori om performativa yttranden. Kännetecknet för ett performativt yttrande är att själva  En rimligare tolkning är därför att det performativa och det teatraliska går hand i hand det teatraliska och det performativa har Butler hamnat i teoretiskt trubbel. Avhandling: Citeringens praktiker: Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik The practices of the citation: Scientific publication as  Semantic Scholar extracted view of "Performativitet som teori och metod" by Sari Nauman. Performativitet Performativitet betecknar handlingsaspekten hos språkliga yttranden eller andra symboliska uttrycksformer (till exempel rituella eller teatrala uppföranden).


Polaris förlag sverige
h ibsen dolls house

performativitet Gabriel Widing

Vi är och har en kropp, och därför har teorier kring kroppslighet handlat om att både vara och att göra.

Stockholm University Press Performativitet: Teoretiska - Kmart

Enterprise .

Butler menar att performativitet, liksom kön, genus och sexualitet, är en viktig faktor i identitetsskapandet. Butler menar att en individ inte är ett fast kön utan att könsidentiteten är konstruerad genom upprepade handlingar - performativitet. Den andra teorin som kommer att prövas på mitt material är Judith Butlers teori kring begreppet performativitet. Teorin kommer att användas för att få en förståelse för hur kvinnors helgelse och dess betoning på renhet kan uppstå. Enligt Butler formas vanor, rutiner rikanska filosofen Judith Butlers teorier om kön, sexualitet och subjektivitet som diskur-sivt görande, liksom den tyska teatersemioti-kern Erika Fischer-Lichtes estetiska teorier om konstnärlig teatralitet. Om Austin kom att bli ett slags portalfigur för performativitetsteori i allmänhet, kan Butler och Fischer-Lichte sägas ansluter till Judith Butlers teori om performativitet och identitet, och möjligheten att förändra diskurser/normer genom betydelseföskjutningar. Performativitetsteori är ett redskap vid tolkningen av samspelet mellan visuella gestaltningar och människors identitetsskapande verksamheter.