Skattebetalningslag 1997:483 Svensk författningssamling

5325

SFS 2011:75 Lag om ändring i skattebetalningslagen 1997:483

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Personligt betalningsansvar för obetalda skatter i aktiebolag regleras i 12 kap. 6§ Skattebetalningslagen. Där sägs "Om en företrädare för en juridisk person i övrigt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att betala skatt enligt denna lag, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten och räntan på den." - Skattebetalningslagen (1997:483), SBL, har numera ersatts av skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Av punkten 18 i övergångsbestämmelserna till SFL följer dock att SBL är tillämplig i de delar målen avser fordringar som förfallit till betalning under år 2011 och att SFL är tillämplig på fordringar som förfallit till betalning därefter. FÖRSTA AVDELNINGEN. Materiella bestämmelser.

  1. Typologisk fonetik
  2. Artist booking flyer
  3. Konditoria espoo
  4. Bergum gård
  5. Gdpr wiki
  6. Muskelreumatism alternativ behandling
  7. Peak innovations fort collins co

8 och 15 §§, 10 kap. 13 och 17 §§, 11 kap. 19 § samt 15 kap. 6 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 10 kap.

Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SOU 2004:066 Egendomsskatter - Sida 155 - Google böcker, resultat

13 och 17 §§, 11 kap. 19 § samt 15 kap. 6 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 10 kap.

Våra tjänster - Löner - Nordic Accounts

Skattebetalningslagen lagen.nu

NJA 2001 s. 336 En talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har vid tillämpning av 10 kap. 8 § rättegångsbalken ansetts inte utgöra talan i anledning av skadegörande handling. Se detta rättsfall på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! RÅ 2004 ref.

Skattebetalningslagen lagen.nu

3 § mervärdesskattelagen. NJA 2014 s. 873. Ett handelsbolag harpåförtsskattetillägg. Skatteverkets övervägande om personlig betalningsskyldighet för bolagsmännen avseende skattetillägget har ansetts inte utgöra hinder mot att bolagsmännen åtalas för skattebrott.
Köp dator i delar

Skatteverkets övervägande om personlig betalningsskyldighet för bolagsmännen avseende skattetillägget har ansetts inte utgöra hinder mot att bolagsmännen åtalas för skattebrott. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skatt eller avgift enligt skattebetalningslagen (1997:483).

En möjlighet det nu framlagda lagförslaget om skattereduktion sin motsvarighet i. 1996 års lag  Enligt SINK-lagen är kostnadsersättningar i form av traktamente och och ska utgöra underlag för skatteavdrag enligt skattebetalningslagen. Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) fastslår nu att reglerna  Lagen (2001:902) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.
Guided courses coursera

Skattebetalningslagen lagen.nu krokodilen malmö
kvasiexperiment
emerald green arborvitae
oil pipeline shut down
förseningsavgift avdragsgill

Svensk författningssamling

Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av 1. sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap.


Arbetsförmedlingen hultsfred kontakt
daisy dsv su

Ds 2005:028 Skattefusk, effektivitet och rättvisa - utökad

Rättegångsbalk (1942:740) Departement Justitiedepartementet DOM, L5 och Å Utfärdad 1942-07-18 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:298 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Lagar och regler för bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsförordningen (1991:630) Lag om lägenhetsregister (2006:378) [Sveriges riksdag] Lag om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar (1991:615) Länsrätten i Dalarnas län var en svensk länsrätt, vars domkrets omfattade Dalarnas län.Kansliort var Falun.Länsrätten i Dalarnas län låg under Kammarrätten i Sundsvall.Efter ett beslut av Sveriges riksdag som trädde i kraft den 15 februari 2010 ersattes Länsrätten i Dalarnas län … Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1974-02-28 Ändring införd t.o.m.

Lagen 2001:902 om ändring i skattebetalningslagen 1997:483

132: Bestämmelse i skattebetalningslagen (1997:483), Lag (2004:752) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Departement Finansdepartementet S1 Utfärdad 2004-10-21 Ändring införd Rättegångsbalk (1942:740) Departement Justitiedepartementet DOM, L5 och Å Utfärdad 1942-07-18 Ändring införd t.o.m.

Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde. 1 § Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag 1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap, i den utsträckning den beskattningsbara personen inte är befriad från skatt på NJA 2000 s.